Dino.lt

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie z plików cookie

Dino.lt wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych do oceny ruchu na stronie i popularności poszczególnych artykułów, a także do badań statystycznych. Pliki cookie ułatwiają korzystanie z naszej witryny i zapewniają bardziej szczegółowe i odpowiednie informacje. Takie przetwarzanie nie pozwala na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika. Dino.lt zastrzega sobie prawo do przekazywania anonimowych informacji statystycznych stronom trzecim.

 

Możesz usunąć lub zablokować pliki cookie z komputera za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze. Niektóre z naszych usług mogą nie działać dla Ciebie z powodu technicznego blokowania plików cookie.

Co to są pliki cookie?

Wykorzystywanie danych osobowych Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak największą kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych; ważne jest dla nas, aby czuć się komfortowo odwiedzając naszą stronę.

Nasza strona wykorzystuje następujące pliki cookie:

Piksel Facebooka

Google Adwords

Menedżer tagów Google

Google Analytics

 

Dino.lt chroni Twoje dane osobowe i wykorzystuje je do świadczenia usług, których potrzebujesz, zgodnie z wymogami Ustawy o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej oraz innych aktów prawnych Republiki Litewskiej regulujących przetwarzanie i ochronę tych danych.

Dino.lt może gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne informacje podane w formularzach rejestracyjnych Dino.lt) do zamówień na towary i / lub usługi, z zastrzeżeniem Twojej uprzedniej wyraźnej zgody na inne określone cele. Dane demograficzne (takie jak wiek lub płeć) mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania witryny do potrzeb konkretnego użytkownika, do zaprezentowania treści specjalnie dostosowanych do jego potrzeb.

Przetwarzając Twoje dane osobowe, zastrzegamy sobie prawo do udostępniania ich stronom trzecim wyłącznie w celu dostarczenia określonego towaru lub usługi oraz w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tych celów. Nie ujawnimy danych osobowych stronom trzecim w żaden inny sposób bez naszej uprzedniej zgody, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo Republiki Litewskiej.

 

Dino.lt nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych na stronach internetowych należących do stron trzecich, nawet jeśli uzyskujesz do nich dostęp poprzez linki na naszej stronie. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny, która nie jest naszą własnością indywidualnie.

Dane odwiedzających Dino.lt są chronione przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem i nieautoryzowanym użyciem.

Masz prawo wiedzieć, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe. Jeśli te informacje są niepoprawne, niekompletne lub niepoprawne, niezwłocznie je poprawimy, aby dokładnie przetworzyć Twoje zamówienia i świadczyć usługi. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od Dino.lt poprawienia lub zniszczenia podanych przez Ciebie danych osobowych lub zawieszenia przetwarzania (z wyjątkiem przechowywania) takich danych. Jeżeli spowoduje to niemożność dalszego świadczenia usług Dino.lt, świadczenie tych usług zostanie zakończone (po usunięciu danych osobowych) lub zawieszone.

Witryną zarządza i administruje Vita Aušrienė, certyfikat indywidualnej działalności, certyfikat nr 024130, adres Pušyno g. 9. Radailiai, Klaipėdojs raj.

Ograniczenie odpowiedzialności

Dino.lt specjalizuje się w zapewnianiu specjalnych wydarzeń i usług dla dinozaurów w Parku Dinozaurów w Radinie i Odwróconym Domu oraz dbaniu o aktualność użytkowników. Jednak korzystanie z artykułów, komentarzy, konsultacji jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika serwisu.

Materiał dostarczony przez Dino.lt może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Dino.lt może dokonywać zmian lub poprawek w dowolnym momencie. Internet ciągle się zmienia, więc żadna technologia wyszukiwania ani indeksowania nie może zapewnić pełnej listy wszystkich dostępnych stron internetowych. Dino.co.uk nie może i nie gwarantuje, że wyniki wyszukiwania będą wyczerpujące, a linki do stron internetowych w katalogu będą dokładne podczas wyszukiwania.

 

Dino.lt nie gwarantuje, że usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów, że usterki zostaną usunięte, lub że usługa będzie chroniona przed wirusami lub innymi szkodliwymi komponentami.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie materiały, które czyta, pobiera lub w inny sposób otrzymuje z Usługi, ponosi wyłączne ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody dla zdrowia, systemu komputerowego, ponosisz również wszelkie koszty niezbędnego serwisu, napraw lub napraw.

Dino.lt zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zorganizowanych gier w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Reklama, jej treść i legalność są wyłączną odpowiedzialnością reklamodawcy.

Zasady biuletynu

Biuletyn Dino.lt ma na celu informowanie czytelników o innowacjach własnych portali internetowych, publikacjach, ich konkretnych sekcjach, a także promocjach, wydarzeniach, nowych i zaktualizowanych usługach oferowanych przez Dino.lt.

Każdy subskrybent Newslettera Dino.lt ma prawo do zmiany subskrypcji lub rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie. Masz również prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do poprawiania swoich danych osobowych w sposób niedokładny, niekompletny lub niedokładny. Jeśli subskrybent zrezygnuje z subskrypcji biuletynu Dino.lt, Dino.lt traci prawo do przetwarzania danych osobowych podanych podczas subskrypcji biuletynu Dino.lt.

Subskrybując biuletyn Dino.lt, zgadzasz się, że Vita Aušrienė, jednoosobowa firma, będzie przetwarzać dane osobowe, które przesyłasz do celów marketingu bezpośredniego i wysyła oferty marketingu bezpośredniego do partnerów.

Dino.lt zobowiązuje się nie przekazywać stronom trzecim danych podanych przez subskrybenta podczas zamawiania biuletynu Dino.lt. Z wyjątkiem przekazywania informacji niezbędnych do wysłania biuletynu do firmy realizującej wysyłkę biuletynu Dino.lt.

 

Możesz zezwolić nam na wykorzystanie twoich danych osobowych do wysyłania biuletynu Dino.lt. Możesz to zrobić:

Rejestrując się w sekcji biuletynu witryny, zaznacz pole „Zgadzam się na otrzymywanie biuletynu Dino.lt pocztą e-mail”. pocztą ”;

Nawet jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysyłania biuletynów, możesz w dowolnym momencie łatwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w całości lub w całości.

 

W tym celu możesz:

zgłoś odmowę e. (na przykład klikając przycisk „anuluj subskrypcję” lub „Anuluj subskrypcję” w wiadomościach, przycisk ten można znaleźć na dole każdej wiadomości).

Twoje dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej (Dziennik Ustaw, 1996, nr 63-1479; 2008, nr 22-804). Twoje prawa są również chronione przez ustawę o ochronie konsumentów Republiki Litewskiej (Dziennik Ustaw, 1994, nr 94–1833; 2007, nr 12–488).

Kontakt

Tel:  +370 685 11764

Adres: ul. Pušyno 9, Radailiai, Powiat Kłajpeda.

E-mail: dino@dino.lt

Godziny otwarcia

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Jak nas znaleźć?

Napisz do nas!

© VISOS TEISĖS SAUGOMOS 2020  dino.lt